CXT UNO

Desetlje?a iskustva u jednom kompaktnom pakiranju. Vo?eni svojim iskustvom, izabrali smo bitne zna?ajke i klju?ne komponente, te se usredoto?ili na njihovu ulogu u na?oj pouzdanoj, dokazanoj tehnologiji. Rezultat toga nova je kombinacija dizalice i krana, cjenovno pristupa?na svakoj tvrtki koja se bavi podizanjem tereta. CXT UNO ekonomi?an je, visokokvalitetan Konecranes proizvod, osmi?ljen za siguran i pouzdan svakodnevni rad.

Sustavi dizalica za radne stanice

Dizalice za radne stanice moraju se jednostavno prilagoditi promjenjivim procesima i radnim okru?enjima. U na?em asortimanu proizvoda za podizanje lakih tereta prona?i ?ete opremu prikladnu za razli?ite radne stanice, sve od preciznog manevriranja do zahtjevnog kori?tenja.

Mosne Dizalice

Konecranesov asortiman mosnih dizalica pokriva gotovo svaku vrstu podizanja, od najnaprednije i specijalizirane tehnologije podizanja do visokokvalitetne osnovne opreme. Ako vam ne odgovara standardna oprema, mo?emo vam ponuditi opremu napravljenu po mjeri za zadovoljenje va?ih potreba.

M-series
Konecranes

Lifting Businesses

Vode?i proizvo?a? industrijskih dizalica s najve?om servisnom mre?om i kompletnom paletom proizvoda i opreme za dizanje.

Discover the latest news and information from Konecranes

Discover

Browse to discover new videos, articles from Konecranes experts, product brochures, infographics, customers stories and white papers.