Konecranes Extraordinary General Meeting 2020

Neeilinis akcinink? susirinkimas 2020 m.

2020 m. gruod?io 18 d. 10.00 val. (EET) ?Konecranes“ organizuoja neeilin? akcinink? susirinkim?, kuris vyks bendrov?s būstin?je Koneenkatu 8, 05830 Hyvink??.

Konecranes Hyvink?? main entrance with red logo

CDP skirti auk??iausi vertinimai d?l pasiekim? klimato kaitos srityje

?Konecranes“ peln? pripa?inim? u? ambicing? veikl? klimato kaitos srityje – bendrov?s ind?lis ? emisijos ma?inim?, klimato rizik? ?velninim? bei pagalb? ma?inant anglies dioksido emisij? kituose pramon?s sektoriuose buvo ?vertintas A lygiu.

M-series
Konecranes

K?limo verslas

Pasaulinis tiltini? kran? rinkos lyderis su pla?iausiu aptarnavimo tinklu ir visos k?limo ?rangos asortimentu.

Youtube

Per?iūr?kite mūs? specialius vaizdo ?ra?us.

Su?inokite naujausi? ?Konecranes“ informacij?

Atraskite

?iūr?kite naujus ?Konecranes“ vaizdo ?ra?us, skaitykite specialist? straipsnius, gamini? bro?iūras, per?iūr?kite grafinius duomenis, klient? istorijas ir oficialius dokumentus.

Pramoniniai kranai

?WD Steelworks“ i?naudoja visus ?Konecranes“ S serijos privalumus

Naujos ?Konecranes“ S serijos funkcijos, tokios kaip pakreiptas būgnas, sintetinis lynas ir i?maniosios funkcijos, pavyzd?iui, ?Follow Me“, suteikia ?WD Steelworks“ privalum? tur?ti kran?, kuris yra labai tikslus, kai auk?tai darb? kokybei u?tikrinti yra svarbūs net milimetrai!